De natuur leer je
beter kennen als je
er middenin zit.

home

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten van de school. De MR vergadert gemiddeld eens in de zes weken en denkt mee over alles dat de school aangaat. Bij deze vergaderingen is de schoolleiding aanwezig.

Voor een vergadering van de MR is iedereen van harte welkom. Aanmelden en het indienen van agendapunten kan via het e-mailadres, mr@rsschool.nl of rechtstreeks bij de voorzitter.

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. De personeelsgeleding bestaat uit:  Greet Harteveld, Symone Reckman en de derde plaats in momenteel vacant.  De oudergeleding bestaat uit: Jorrit van der Heide, Wilbert van Duin en Barbara Motel. Voorzitter is Greet Harteveld.

 

 

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Rudolf Steinerschool
Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem
Tel. 023 540 33 95
info@rsschool.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Rudolf Steinerschool
Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem
Tel. 023 540 33 95
info@rsschool.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN