De natuur leer je
beter kennen als je
er middenin zit.

home

De schoolleiding

Herman van Tongeren is directeur van de Rudolf Steinerschool en Marieke Muntinga is adjunct-directeur op de locatie Aziëweg. Samen geven ze leiding aan de dagelijkse gang van zaken  binnen de school. Tot de taken behoren o.a. de communicatie binnen de school en haar diverse geledingen. De directie is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten betreffende de organisatie. Met vragen en zorgen kunt u zich tot hen wenden. Zij brengen regelmatig verslag uit aan het bestuur.

Afspraken kunnen met Herman van Tongeren, Marieke Muntinga of met Ilse Harkema gemaakt worden. De administratie van school is bereikbaar onder nummer 023 54 03 395 of mail naar ilse@rsschool.nl.

Bij afwezigheid of ziekte van de directeur worden de taken waargenomen door de plaatsvervanger.

 

De schoolleiding

 

De schoolleiding

 

De schoolleiding
De schoolleiding
Rudolf Steinerschool
Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem
Tel. 023 540 33 95
info@rsschool.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Rudolf Steinerschool
Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem
Tel. 023 540 33 95
info@rsschool.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN