Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Plaatsingsbeleid gemeente Haarlem

Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

 Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn, geldt in Haarlem het plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

 

Aanmelden voor de basisschool Kinderen die tussen 1 augustus 2015 en 31 juli 2016 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2018 aangemeld worden. Begin november 2018 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. U kunt hierbij kiezen uit zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Ouders met een kind dat geboren is vanaf 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017 zullen in het najaar van 2019 de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Vanaf dat moment kunnen zij hun kind aanmelden.

 

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden Heeft u uw kind (geboren tussen 1 augustus en 2015 en 31 juli 2016)  in het verleden al aangemeld? In dit geval moet u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

VoorrangDe Vrije Scholen in Haarlem hebben een stedelijke functie, het woonadres van een kind binnen Haarlem speelt hierbij geen rol. Een kind dat in Haarlem of in één van de volgende buurgemeenten woont, heeft voorrang op onze school. Dit betreft de buurgemeenten:

-        Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal;

-        de woonkernen binnen de gemeente Haarlemmermeer: Boesingheliede, Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Spaarnwoude, Vijfhuizen en Zwanenburg.

Daarnaast heeft elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

 

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind) en corrigeer deze indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen voorrangsscholen en niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

-          de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;

-          u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;

-          uw kind heeft een VVE- indicatie en gaat naar de voorschoolse voorziening die bij de school  hoort[1];

-          uw kind zit op de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse voorziening of Integraal Kind Centrum (IKC) die bij de school hoort.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet);
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

Binnen twee schoolweken na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

 Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van de website van onze school en van de website van de schoolbesturen www.naarschoolinhaarlem.nl

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 augustus 2015 en 30 november 2015 24 januari 2019
 • Kinderen geboren tussen 1 december 2015 en 31 maart 2016   16 mei 2019
 • Kinderen geboren tussen 1 april 2016 en 31 juli 2016     27 september 2019

 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur te krijgen. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.  Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

 

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
 2. a. Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 3 dagdelen per week naar de voorschoolse  voorziening die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 3.  peuterspeelzaal, voorschoolse voorziening of Integraal Kind Centrum (IKC), waarmee de school hecht  samenwerkt én heeft de school als voorrangsschool;
 4. De ouder van het kind heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd op de school;
 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

 

 

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, juni of oktober 2019 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

 

 

[1] Als uw kind een VVE-indicatie heeft, kan hiervan een bewijs bij de peuterspeelzaal van uw kind worden opgevraagd.

 

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over het plaatsingsbeleid is te verkrijgen bij de scholen en staat op hun websites. Op de website www.NaarschoolinHaarlem.nl (onderdeel van de website van het CJG) staat algemene informatie enalle Haarlemse basisscholen waar een kind kan worden aangemeld.

 

De brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ vindt u op  http://www.bladerpdf.nl/plaatsingsbeleid/haarlem/

 

Helpdesk plaatsingsbeleid Ouders kunnen ook terecht bij de helpdesk:  e-mail:  info@naarschoolinhaarlem.nl en tel. 023 - 54301 60.

 

 

Rudolf Steinerschool
Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem
Tel. 023 540 33 95
info@rsschool.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Rudolf Steinerschool
Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem
Tel. 023 540 33 95
info@rsschool.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN