Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin zit.

Vakantie 2021-2022

Vakantieregeling schooljaar 2021-2022


HerfstvakantieZaterdag 16 oktober t/mmaandag 25 oktober
KerstvakantieZaterdag 25 decembert/mmaandag 10 januari 2022
VoorjaarsvakantieZaterdag 19 februarit/mzondag 27 februari
PaasvakantieVrijdag 15 aprilt/mmaandag 18 april
MeivakantieVrijdag 22 april t/mzondag 8 mei
HemelvaartvakantieDonderdag 26 meit/mzondag 29 mei
PinksterenZaterdag 4 junit/mmaandag 6 juni
Zomervakantie El
Zomervakantie DL

Vrijdag 15 juli
Zaterdag 16 juli

t/m
t/m
 
zondag 28 augustus
maandag 29 augustus


Studiedagen

Vrijdag 1 oktober (studiedag Ithaka)
Maandag 25 oktober (aansluitend na de herfstvakantie)

Maandag 10 januari (aansluitend na de kerstvakantie) (alleen Engelandlaan)*

Maandag 28 februari (aansluitend na de voorjaarsvakantie) (alleen Duitslandlaan)**

Vrijdag 22 april (aansluitend voor de meivakantie)

Vrijdag 15 juli (aansluitend voor de zomervakantie) (alleen Engelandlaan)*


Vrije middagen 2021-2022 tot 13:00u school

Donderdag 11 november (Sint Maarten)
Vrijdag 3 december (Sint Nicolaas)
Vrijdag 24 december (Kerst) 12:00u vrij

Vrijdag 18 februari (verkleedfeest)
Vrijdag 8 april (Palmpasen)
Donderdag 14 april (Paasviering)
Vrijdag 3 juni (Pinksterfeest)

Vrijdag 24 juni (Sint Jansfeest)

Donderdag 14 juli DL(laatste schooldag kleuters tot 13:00u
Donderdag 14 juli EL (laatste schooldag) tot 12:00u

Vrijdag 15 juli DL laatste schooldag klas 1-6 tot 12:00u