Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang De Vlinderboom
De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom biedt voor kinderen van de Rudolf Steinerschool Haarlem opvangmogelijkheden op school aan. De Vlinderboom vindt het belangrijk dat de kinderen in één belevingswereld met de school worden opgevangen, waarbij de school en de opvang samen optrekken, samen om het kind heen staan. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde antroposofische pedagogiek. Hierin staat centraal:
· Er zit rust en regelmaat in het ritme van de dag;
· Het samen ervaren van het ritme van de seizoenen en de jaarfeesten;
· Ieder kind volgen in zijn ontwikkeling;
· Het jonge kind meenemen vanuit nabootsing, gewoontevorming en de zintuigontwikkeling;
· Werken met natuurlijke materialen en spelmateriaal die de fantasie prikkelt;
· Verwondering en respect voor mens, omgeving en natuurlijke materialen;
· Het grote kind een ontspannen “tweede” thuis bieden en aansluiten bij de behoeften van het kind, waaronder het bieden van uitdaging;
· Een huiselijke sfeer;
· Biologische- en biodynamische voeding.
De Vlinderboom biedt buitenschoolse opvang aan voor beide scholen op de locatie van de Duitslandlaan. In het Vlinderboomlokalen is een gezellige huiskamersfeer gecreëerd met een keuken, een lekkere bank en leuk spelmateriaal. Samen creëren we een “tweede thuis”, waar ieder kind zich gezien voelt. Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Ook kunnen de kinderen lekker buitenspelen op de fijne pleinen van de school of knutselen in het atelier, spelen en koken bij minder mooi weer. Daarnaast maakt de opvang gebruik van het speellokaal en het atelier in de school. De Vlinderboom biedt een lekkere lunch aan en alle voeding is op uitsluitend biologische (dynamische) basis.
De openingstijden zijn aangepast aan die van Rudolf Steinerschool Haarlem en bieden drie mogelijkheden:
· Overblijfopvang van 13.00 en 14.50 uur aan kleuters en kinderen van klas 1 en 2
· Lange middag opvang van 13.00 – 18.30 uur
· Korte middag van 14.50 - 18.30 uur.
Per middag kunnen er maximaal 80 kinderen komen onder de hoede van acht pedagogisch medewerkers. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn er drie tot vier groepen: voor het jongere kind en voor het oudere kind. Ook in de schoolvakanties is De Vlinderboom geopend van 08.00 tot 18.30 uur op de Duitslandlaan voor beide scholen en maken dan leuke uitstapjes. Kijk voor meer informatie of schrijf je in via onze website: www.devlinderboom-opschool.nl/home/haarlem/bso/
Voor vragen mail of bel Eva Oenes Beschikbaar maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 14.00 uur administratie@devlinderboom-opschool.nl 06 36493122