Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Met appels kun
je ook rekenen.

Medezeggenschapsraad (MR)


De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten van de school. De MR vergadert gemiddeld eens in de zes weken en denkt mee over alles dat de school aangaat. Bij deze vergaderingen is de schoolleiding aanwezig.


Voor een vergadering van de MR is iedereen van harte welkom. Aanmelden en het indienen van agendapunten kan via het e-mailadres, mr@rsschool.nl of rechtstreeks bij de voorzitter.


De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door vier ouders en vier leerkrachten. De oudergeleding bestaat uit: Wildana Maric (Duitslandlaan), David Michielen (Duitslandlaan), Alexander Pleijter (Engelandlaan), Liesbeth Belloni (Engelandlaan).

De personeelsgeleding bestaat uit: Jeroen Westra (Duitslandlaan), vacature (Duitslandlaan), Daphne Arns (Engelandlaan) en Francesca Weyens (Engelandlaan).


Contact: mr@rsschool.nl


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, kortweg GMR bestaat uit één ouder en één leerkracht van de school, te weten Hendrik Maryns (ouder) en Wilbert van Duin (leerkracht).