Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Met appels kun
je ook rekenen.

Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten van de school. De MR vergadert gemiddeld eens in de zes weken en denkt mee over alles dat de school aangaat. Bij deze vergaderingen is de schoolleiding aanwezig.


Voor een vergadering van de MR is iedereen van harte welkom. Aanmelden en het indienen van agendapunten kan via het e-mailadres, mr@rsschool.nl of rechtstreeks bij de voorzitter.


De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door vier ouders en vier leerkrachten. De oudergeleding bestaat uit: Thijn de Ruijter (Azieweg), Mathieu van Straaten (Azieweg) Alexander Pleijter (Engelandlaan) Jorrit van der Heide (Engelandlaan, voorzitter) de personeelsgeleding bestaat uit: Meeta Hiep (Azieweg) Dulcibelle Nauta (Azieweg) Daphne Arns (Engelandlaan) Arjuna de Bruine (Engelandlaan)


Contact: mr@rsschool.nl