Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Taal begint met een
boeiend verhaal.

De Kleuterklassen


Kleuters leren door te spelen. Hiertoe wordt in de kleuterklassen van de vrije school volop ruimte geboden.Daarmee wordt de creativiteit en de fantasie geprikkeld.


Het ritme van de dag, de week en het jaar vormen een rode draad in het kleuteronderwijs. Activiteiten door de dag heen zijn: kringspelen, vrij spel, muziek, creatieve activiteiten en verhalen.Het jaarritme berust op de seizoenen en de jaarfeesten.


Door het luisteren naar verhalen, het nazeggen en meespelen van rijmpjes, versjes, taalspelletjes en het kijken naar prentenboeken maken ze spelenderwijs kennis met taal. Tijdens deeg kneden, brood bakken, tellen in de kring, meten met lappen en passen met blokken, wordt voorbereidend gerekend.


De Rudolf Steinerschool heeft momenteel zes kleuterklassen met elk 20 tot 28 kinderen. Kleuters van vier, vijf en zes jaar zitten bij elkaar in één klas. Zo leren de oudste kleuters vanzelfsprekend rekening te houden met de jongsten en leren de jongsten weer van de oudsten.


Gedurende het jaar organiseren wij meerdere ouderavonden om de ouders/verzorgers bij te praten over het wel en wee in de klas en de activiteiten.

Liedjes kleuterklas

Herfst

Advent

Driekoningen

Pasen