Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Met appels kun
je ook rekenen.

Samenwerking met andere scholen

De Rudolf Steinerschool is onderdeel van de Stichting Vrijescholen Ithaka. Hierin zijn 12 vrije basisscholen in Noord- en Zuid-Holland vertegenwoordigd. Door de nauwe samenwerking kunnen we als school optimaal gebruik maken van de gezamenlijke expertise.


In Haarlem zijn er naast de Rudolf Steinerschool nog twee vrijeschool-basisscholen, te weten de Vrijeschool Kennemerland in de Weltevredenstraat en de Vrijeschool Kleverpark in de Wouwermanstraat,

Vrije School de Lindeboom aan de Korte Verspronckweg is een dependance van de locatie Kleverpark.


Ook met onze ‘buurman’, het Rudolf Steiner College, is er sprake van een nauwe samenwerking. Het Rudolf Steiner College verzorgt het vrijeschoolonderwijs op vwo-, havo- en vmbo-t-niveau. We voeren intensief overleg over de doorstroming van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.


Uiteraard is er ook samenwerking met andere scholen (PO en VO) in Haarlem. Periodiek voeren we overleg met de scholen en de wethouder van Onderwijs van de gemeente Haarlem: BOPOH-BOVOH, RBO en Werkgroep Huisvesting en financiën.