Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Toch vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee kunnen we bijzondere extra voorzieningen bekostigen die het vrijeschool onderwijs uniek maken en de onderwijsmogelijkheden voor uw kind verder verbeteren.


Uw bijdrage wordt onder meer besteed aan de jaarfeesten, bijzondere vakken, de bijzondere inrichting in de school en extra materialen zoals periodeschriften, extra tekenmateriaal en verf.


Elk jaar geeft de directie met de Medezeggenschapsraad een verantwoording van de uitgaven en het financiële beleid en kondigt aan wat de nieuwe beleidsdoelstellingen zijn.


Brief ouderbijdrage