Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Samen dansen is
goed voor je hoofd, je
hart en je handen.

Kleuterschool


Iedere peuter en kleuter heeft vertrouwen en veiligheid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Elke ochtend heeft daarom dezelfde opbouw. In vaste volgorde wordt er gezongen, gespeeld, geknutseld, gegeten en (buiten) gespeeld. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol en katoen. Zo kunnen de kinderen echte ervaringen opdoen. In onze peutergroep en op onze kleuterschool is er geen sprake van beeldschermen en televisie. Het mooiste speelgoed is immers hun eigen fantasie!

Tussen 8.15 (peuters) en 8.30 uur (kleuters) kunt u uw kind brengen en om 12.45 uur(peuters) 13.00uur (kleuters) weer ophalen. Voor verdere informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij Ilse Harkema en Horriah Nelissen: 023 54 03 395 of mail naar iharkema@rsschool.nlVoor de peuters: www.devlinderboom-opschool.nl


Of mail naar: info@devlinderboom-opschool.nl


Tel. 06-47554670