Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Samen dansen is
Goed voor je hoofd, je
hart en je handen.


Voor het eerst naar de basisschool

Coronacrisis en plaatsingsbeleid

Als gevolg van de coronacrisis is besloten om de toewijzing van de plaatsen aan kinderen geboren in de maanden december 2016 t/m maart 2017 te verplaatsen naar juni a.s. In tegenstelling tot de data die in de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ staan, kunt u tot uiterlijk dinsdag 26 mei a.s. het aanmeldformulier inleveren. U zult dan uiterlijk 10 juni bericht ontvangen van de school waar uw kind geplaatst kan worden.
Omdat de school niet toegankelijk is, kunt u uw aanmeldformulier per post of bij voorkeur per e-mail (bijv. via een scan of foto van de telefoon) inleveren. Als u van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, verzoeken wij u hierbij ook een adresbewijs toe te voegen.
Het e-mailadres van de school is info@rsschool.nl
Helaas kunnen wij totdat de scholen weer open gaan geen rondleidingen organiseren. Graag willen wij u wel in de gelegenheid stellen met onze school kennis te maken.
Daartoe kunt u contact opnemen met Michèle Swinkels, directeur, op telefoon 06 48 79 20 43Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Hierdoor verloopt op alle basisscholen het aanmelden op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool Kinderen die tussen 1 augustus 2016 en 31 juli 2017 geboren zijn, kunnen vanaf 11 november 2019 aangemeld worden. Begin november 2019 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

Ouders met een kind dat is geboren in de periode 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018 zullen in het najaar van 2020 de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Zij kunnen vanaf dat moment hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden Wanneer u uw kind (geboren tussen 1 augustus 2016 en 31 juli 2017) in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrang De Vrije Scholen in Haarlem hebben een stedelijke functie, het woonadres van een kind binnen Haarlem speelt hierbij geen rol. Een kind dat in Haarlem of in één van de volgende buurgemeenten woont, heeft voorrang op de Rudolf Steinerschool. Dit betreft de buurgemeenten:

- Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal;

- de woonkernen binnen de gemeente Haarlemmermeer: Boesingheliede, Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Spaarnwoude, Vijfhuizen en Zwanenburg.

Daarnaast heeft elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in bij de administratie aan de Engelandlaan 2.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

- de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;

- u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind;

- uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening, kinderopvang, peuterspeelzaal of het Integraal Kind Centrum (IKC) die bij onze school hoort.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van de website van onze school en van de website van de schoolbesturen www.naarschoolinhaarlem.nl

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 augustus 2016 en 30 nov. 2016 23 januari 2020
 • Kinderen geboren tussen 1 december 2016 en 31 maart 2017 21 april 2020
 • Kinderen geboren tussen 1 april 2017 en 31 juli 2017 18 september 2020

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke opgegeven school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
 2. Het kind gaat minimaal 8 maanden 3 dagdelen per week naar de voorschoolse voorziening, kinderopvang, peuterspeelzaal of het Integraal Kind Centrum (IKC), waarmee de school samenwerkt én heeft de school als voorrangsschool;
 3. De ouder van het kind heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd op de school;
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, mei of oktober 2020 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

VOEG EVENTUEEL TOE: Wilt u kennismaken met onze school? Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse?

 • woensdag 8 januari 2020 op onze (tijdelijke)locatie aan het Spijkerboorpad 4
 • woensdag 25 maart 2020 op onze locatie aan de Engelandlaan 2
 • woensdag 3 juni 2020 op onze (tijdelijke)locatie aan het Spijkerboorpad 4

De informatiemiddag begint om 13:30u en duurt tot 15:00u. Vanwege het informatieve karakter van de middag is deze zonder kinderen.