Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Samen dansen is
goed voor je hoofd, je
hart en je handen.


Aanmelden van kinderen geboren vanaf 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op alle basisscholen verloopt het aanmelden op dezelfde manier. Alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst.

Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 geboren zijn, kunnen vanaf half oktober 2023 aangemeld worden. Half oktober 2023 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier (kindgegevens staan voorgedrukt) Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.


U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen; er zijn in totaal 48 basisscholen. Ook kinderen uit buurtgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.


Belangrijk: Altijd aanmelden

Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden. Dit geldt ook voor kinderen van KDV, PSZ of de voorschool.

Voorrang

De Vrije Scholen in Haarlem hebben een stedelijke functie, het woonadres van een kind binnen Haarlem speelt hierbij geen rol. Een kind dat in Haarlem of in één van de volgende buurgemeenten woont, heeft voorrang op onze school. Dit betreft de buurgemeenten:

- Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal;

- de woonkernen binnen de gemeente Haarlemmermeer: Boesingheliede, Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam, Spaarnwoude, Vijfhuizen en Zwanenburg.


Daarnaast heeft elk kind in Haarlem voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw scholen van voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Daarnaast heeft elk kind in Haarlem voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

  • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
  • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij de administratie Engelandlaan (Ilse Harkema) van onze school in.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

- de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;

- u gebruikt een aanmeldformulier zonder de voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

-uw kind heeft een VVE-indicatie en beschikt over een contract bij een Klaar voor de Start Peuteropvang.


Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is. De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand op een tweede lijstje aan dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn. U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u deze downloaden via www.rsschool.nl of via www.naarschoolinhaarlem.nl Ook kunt u dit aanmeldformulier krijgen op onze school.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

* Kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 t/m 30 januari 2024

* Kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 t/m 23 mei 2024

* Kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 t/m 10 oktober 2024

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden – onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.


Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur.

Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn automatisch toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren, welke staan op uw bewijs van aanmelding.

De plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school gaat in onderstaande volgorde:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie).

2. De ouder van het kind heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd op de school.

3. Het kind woont in Haarlem of in de bovengenoemde buurgemeenten.

4. Het kind woont buiten Haarlem.


Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, mei/juni of oktober 2024 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.


Wilt u kennismaken met onze school?

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse? Mail of bel ons dan voor een afspraak.

  • woensdag 17 januari 2024 locatie Engelandlaan 2
  • woensdag 24 april 2024 locatie Duitslandlaan 3

De informatiemiddag begint om 13:30u en duurt tot 15:00u. Vanwege het informatieve karakter van de middag is deze zonder kinderen.

Ouders die al een informatiemiddag hebben bijgewoond, en de andere locatie willen zien, kunnen om 14:15u aansluiten bij de rondleiding.