Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Ons onderwijs


Visie:

Het vrije schoolonderwijs is gebaseerd op het antroposofisch gedachtengoed van Rudolf Steiner en kenmerkt zich door de geïntegreerde ontwikkeling van het denken, het voelen en het willen (doen).


Van hieruit wordt er op school, naast taal en rekenen, veel aandacht besteed aan de creatieve en sociale ontplooiing van het kind. Daardoor ontwikkelen vrijeschoolkinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en met respect voor anderen.


Bij ons op school wordt door middel van de eigen fantasie en het gevoelsleven, niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de handen van het kind aangesproken. Dit draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van ieder kind. Er wordt veel aandacht besteedt aan lesgeven vanuit het hart. Want het kind verbindt zich via enthousiasme en verwondering met de wereld.