Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

Met appels kun
je ook rekenen.

De schoolleiding


Michèle Swinkels is de directeur van de Rudolf Steinerschool en Michiel van Gennip is

afjunct-directeur op de locatie Aziëweg. Samen geven ze leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Tot de taken behoren o.a. de communicatie binnen de school en haar diverse geledingen. De directie is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten betreffende de organisatie. Met vragen en zorgen kunt u zich tot hen wenden. Zij brengen regelmatig verslag uit aan het bestuur.


De administratie van de Engelandlaan is bereikbaar onder nummer 023 54 03 395 of mail naar ilse@rsschool.nl.


De administratie van de Aziëweg is bereikbaar onder nummer 023 72 71 382 of mail naar loes@rschool.nl