Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Ziekte en verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom tussen half negen en negen uur als uw kind ziek is of om andere redenen niet of later op school kan komen. (tel. 023-5354340)


Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij directeur Michèle Swinkels . Het formulier voor aanvraag verlof . Kijk voor meer informatie in de verlofregels.