Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin zit.

Ziekte en verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Meld uw kind via de app Klasbord ziek of bel als uw kind ziek is of om andere redenen niet of later op school kan komen.

  • Locatie Engelandlaan bij voorkeur via Klasbord of 023 - 535 43 40 (vóór negen uur)
  • Locatie Duitslandlaan 023 - 727 13 82 (vóór negen uur: voicemail inspreken met de naam én de klas van uw kind).


Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij directeur Horriah Nelissen (locatie: Engelandlaan) of Michiel van Gennip (locatie: Duitslandlaan).


Het formulier voor aanvraag verlof . Kijk voor meer informatie in de verlofregels.