Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin zit.

Gepubliceerd op: 12-06-2024Nieuw

2023-2024 Nieuwsbrief 10


Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk


Nieuwsbrief 10

Agenda


Di 18 juniSchoolfotograaf kleuterklassen
Vrij 21 juniSint Jansfeest kleuterklas
Ma 24 juniSint Jansfeest (13:00u vrij)
Ma 1 juli en di 2 juliStudiedagen 
Do 18 juliLaatste schooldag kleuters.
Alle kinderen zijn om 13:00 vrij,
Vrij 19 juliLaatste schooldag klas 1 t/m 6  kinderen zijn om 11:00u vrij
za 20 juli t/m zo 1 sepZomervakantie!
Ma 2 sept1e schooldag klas 1 t/m 6
Di 3 sept1e schooldag kleuters

In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • Toestemming beeldmateriaal
 • Digitale geletterdheid
 • Kringspelen kleuters
 • Sint Jansfeest kleuters
 • Sint Jansfeest klas 1 t/m 6
 • Sfeerimpressie Pinksterfeest
 • Terugblik avonddriedaagse
 • Ingezonden berichten
 • Vakantie en studiedagen

Van de directie

Beste ouders en verzorgers,


Elk jaar heb ik het streven om rond 1 juni de formatie voor het nieuwe schooljaar met jullie te kunnen delen. Dit jaar kostte het realiseren ietsjes langer maar het is wederom gelukt de formatie sluitend te krijgen. Het is een zorgvuldig proces waarin gekeken wordt naar de

onderwijsbehoeften van de kinderen en naar de kwaliteiten, behoeften en mogelijkheden van de leerkrachten. Na veel gepuzzel deel ik graag de formatie voor volgend jaar met jullie.


Veranderingen


• Na vele jaren met heel veel plezier gewerkt te hebben op onze school heeft juf Francesca ervoor gekozen om afscheid te nemen van de school.

• Juf Julia zal onze formatie aankomend schooljaar weer komen versterken. Zij is inmiddels (na haar zwangerschapsverlof) weer werkzaam binnen de school en ondersteunt op dit moment het team met verschillende werkzaamheden.

• Meester Jasper zal zijn klas loslaten, hij gaat twee dagen in klas 6 lesgeven, 1 dag op de Duitslandlaan en nog 1 dag in verschillende klassen.


Formatie


Kleuterklassen


• KK1 Daphne (di, woe, do), Sanja (ma, vrij)

• KK2 Astrid (di, woe, do, vrij), Barbara (ma)

• KK3 Jitske (ma, di, woe, do), Barbara (vrij)

Juf Sara zal de kleuterbouw blijven ondersteunen als onderwijsassistent (ma, di, woe, don)


Klas 1 t/m 6


• Klas 1 Julia (ma, di, do, vrij) en Barbara (woe)

• Klas 2 Britta (ma, di, do, vrij) en Symone (woe)

• Klas 3 Arjuna (ma, di, woe, do, vrij)

• Klas 4 Daniëlle (ma, di, woe, don) en Corina (vrij)

• Klas 5 Eva (di, woe, don, vrij) en Symone (ma)

• Klas 6 Jacomijn (ma, di, vrij) en Jasper (woe, don)


De laatste vijf weken voor de zomervakantie zijn bijna ingegaan. Klas 6 heeft volgende week kamp, de Cito-toetsen worden nu afgenomen en we hebben met de hele school het vooruitzicht van Sint Jan op 24 juni. De planningen voor volgend jaar zijn in volle gang. In de volgende Nieuwsbrief zal ik de jaaragenda met jullie delen, samen met een lijst met belangrijke data voor schooljaar ’24-’25.


Hartelijke groeten,

Horriah Nelissen

hnelissen@rsschool.nlDringend gezocht nieuw MR-lid


De MR (medezeggenschapsraad) is op zoek naar een nieuw lid vanuit de Engelandlaan. We vergaderen ongeveer 6-7 keer per jaar. Ouders uit de MR denken mee, adviseren mee en beslissen soms mee over het reilen en zeilen binnen de school. Het is een hele leuke taak om op deze manier nauw betrokken te zijn met de basisschooltijd van uw kind. Momenteel staat de MR uit: twee leerkrachten van iedere locatie (dus 4 in totaal), twee ouders van de Duitslandlaan en een ouder van de Engelandlaan. De beide directeuren zijn elke vergadering een deel van de vergadering aanwezig. Heb je interesse maar wil je nog meer informatie? Kom gerust even binnen lopen bij Horriah. Suzanne van Ham (moeder van Zeger klas 1 en Benthe klas 3) is MR-lid vanuit de Engelandlaan, ook haar kun je aanspreken om meer te weten te komen over de taken die horen bij de MR.Brief naar aanleiding van de Algemene Ouderavond Digitale Geletterdheid

In november 2023 hebben wij jullie uitgenodigd op een ouderavond over Digitale Geletterdheid. Freek Zwanenberg van bureau Jeugd & Media heeft ons toen meegenomen in de digitale wereld die zich om ons heen in een rap tempo ontwikkeld. Binnen de school hebben wij een werkgroep Digitale Geletterdheid die bezig is om de leerlijn (ontwikkeld door de Begeleidingsdienst van Vrijescholen) passend te maken voor onze school. De leerkrachten zullen deze leerlijn vanaf het komende schooljaar langzaam gaan implementeren. Hierover zullen we jullie verder op de hoogte houden.

In de onderstaande brief willen we jullie graag meenemen in de gezamenlijke visie die we vanuit Ithaka (onze stichting) hebben op Digitale Geletterdheid.

Ouders en school als partners bij digitale opvoeding

We leven in een tijd waarin de digitale wereld ons leven drastisch beïnvloedt. Onze scholen worstelen met de invloed van die digitale wereld op (jonge) kinderen. Ook ouders geven aan te worstelen en zorgen te hebben over de grote aantrekkingskracht van beeldschermen op hun kinderen. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat te veel beeldschermgebruik kan leiden tot verminderd cognitief functioneren, lager psychologisch welbevinden en slaapgebrek. Dit kan kinderen belemmeren diverse kwaliteiten en vaardigheden om te kunnen leren, te ontwikkelen.

Het houdt ons binnen Ithaka en in de samenleving goed bezig! Wij zijn niet tegen digitale technologie. Wel willen we doordachte onderwijskeuzes maken in het gebruik van digitale (leer)middelen en in hoe wij onze leerlingen willen leren digitaal wijs te worden. Wat is goed, wat is wijs, wat is wenselijk en waar blijft er ruimte voor verschillen van mening over wat een goede opvoeding is op digitaal gebied? Als stichting hebben wij digitale opvoeding en digitaal wijs worden daarom de komende jaren stevig op de agenda gezet.

Binnen onze vrijescholen laten wij ons inspireren door het antroposofisch mensbeeld. Een centraal uitgangspunt van deze visie is het ‘mens in de wereld zijn’. In de ontmoeting met de wereld, in verbinding met de ander, leert een kind zichzelf (in lijf en leden) kennen. Zo kan dit kind een plek in de wereld innemen met de eigen unieke kwaliteiten.

Op onze scholen staat ‘beleven’ centraal. Sommige vakken stimuleren gezamenlijk beleven, zoals toneel, muziek, fluiten, gymnastiek, euritmie. Andere vakken zetten het individuele beleven voorop, zoals bij de verwerking van de periodestof, handwerken, handvaardigheid, het creatieve in de taal. Overal gaat het om beleven en verbinden met dat wat je leert over jezelf, de ander en de wereld.

Dit noemen wij ‘analoog’ leren in tegenstelling tot ‘digitaal’ leren. Het vrijeschoolonderwijs is er met haar rijke vertelstof op gericht om kinderen voeding voor de ‘ziel’ te geven, hiermee de vorming van innerlijke beelden te stimuleren, zodat creativiteit en fantasie ontwikkeld worden. Dit staat soms op gespannen voet met de digitale wereld, waarbij ongeremde kortdurende beelden niet altijd aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en een negatieve invloed kunnen hebben op fantasie en creativiteit. Vanuit deze visie helpt een rijke fantasie met eigen innerlijke beelden om later buiten kaders te denken en met innovatieve ideeën in het werkelijke volwassen leven deze kwaliteiten in de wereld te zetten.

Naast het beleven is een heel belangrijk element in het vrijeschoolonderwijs het fysieke aspect van ontwikkeling. Zintuigen gebruiken en je lijf ontdekken door spel en beweging helpen kinderen om thuis te komen in hun lichaam en zich goed te ontwikkelen.

Overmatig gebruik van beeldschermen op jonge leeftijd verstoort het beeldende en fantasievolle en beperkt het bewegen en zintuigelijk beleven, wat we juist zo belangrijk vinden bij het opgroeien van kinderen. Daarom maken wij in ons onderwijs beperkt en gericht gebruik van digitale middelen.

Samengevat willen wij benadrukken dat wij het erg belangrijk vinden dat kinderen eerst analoog kunnen leren, zodat zij daarmee kunnen ontwikkelen wat wij met ons onderwijs voor ogen hebben. De digitale samenleving is steeds prominenter aanwezig in onze levens. Daarmee is het digitale opvoeden een belangrijk aspect in de opvoeding geworden. Dit blijkt een zoektocht naar balans en het goede. Met deze brief willen we u als ouder uitnodigen bewuste keuzes te maken en als opvoedingspartners samen op te trekken met betrekking tot de diverse vraagstukken die op ons pad komen.


Tips:

· Word lid van de bibliotheek, voor kinderen tot 18 jaar is dit gratis.

· Lees vaak voor uit kinderboeken.

· Laat je kind zoveel mogelijk zelf kinderboeken lezen, het belang van lezen is groot!

· Doe zoveel mogelijk dingen samen, zoals koken, bakken, tuinieren, knutselen, spelletjes, naar theater, naar een museum.

· Laat je kind zoveel mogelijk (buiten)spelen, sporten en bewegen (offline).

(Richtlijn is twee uur per dag buiten – bewegen!)

· Ga samen naar buiten, de natuur in (wandelen, fietsen, sporten).

· Gebruik media zoveel mogelijk samen met een jong kind, zo weet je wat je kind leuk vindt of juist spannend. Het geeft veiligheid aan je kind en je kunt delen wat jullie gezien hebben.

· Zorg dat je in gesprek bent met je kind en bijhoudt wat je kind online doet. Op die manier kun je bijsturen om het mediagebruik veilig te houden. Gebruik eventueel de app ‘Family Link’ (Android) of de functionaliteit ‘Schermtijd’ (Apple).

· Stimuleer het oudere kind om creatief en zinvol gebruik te maken van media.

· Stel een limiet aan schermtijd door een timer te gebruiken: begrenzen is belangrijk voor het opvoeden van kinderen, dit helpt hen ook henzelf te leren begrenzen. Kinderen leren alleen van media als die aansluit bij hun ontwikkeling en leeftijd; zorg dus voor geschikte media en gebruik die samen.

· “Gezond” beeldschermgebruik 20-20-2 regel: na elke 20 minuten beeldschermgebruik, dan 2 minuten 20 meter in de verte kijken, ogen ontspannen.


Bronnen

Council on Communications and Media. (2016). Media and young minds. Pediatrics, 138(5), e20162591.

Faber Taylor, A., & Kuo, F. E. (2009). Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. Journal of Attention Disorders, 12(5), 402-409.

Hirsh-Pasek, K., Zosh, J. M., Golinkoff, R. M., Gray, J. H., Robb, M. B., & Kaufman, J. (2015). Putting education in “educational” apps: Lessons from the science of learning. Psychological Science in the Public Interest, 16(1), 3-34.

Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., & Tough, S. (2019). Association between screen time and children's performance on a developmental screening test. JAMA Pediatrics, 173(3), 244-250.

Lissak, G. (2018). Adverse physiological and psychological effects of screen time on children and adolescents: Literature review and case study. Environmental Research, 164, 149-157.

Livingstone, S., Ólafsson, K., & Helsper, E. J. (2014). Children’s use of online technologies in Europe: A review of the European evidence base. London School of Economics and Political Science.

Nathanson, A. I., Aladé, F., Sharp, M. L., Rasmussen, E. E., & Christy, K. (2014). The relation between television exposure and executive function among preschoolers. Developmental Psychology, 50(5), 1497-1506.

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. Preventive Medicine Reports, 12, 271-283.

Uncapher, M. R., Lin, L., Rosen, L. D., Kirkorian, H. L., Baron, N. S., Bailey, K., Cantor, J., Strayer, D. L., Parsons, T. D., & Wagner, A. D. (2017). Media multitasking and cognitive, psychological, neural, and learning differences. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 71(10), 703-717.

Stiglic, N., & Viner, R. M. (2019). Effects of screentime on the health and well-being of children and adolescents: A systematic review of reviews. BMJ Open, 9(1), e023191.

Andere informatiebronnen:

­ -Bureaujeugdenmedia.nl

­-Opvoeden.nl - ook veel informatie over mediaopvoeding

­ -Mediawijsheid.nl - kinderen van 0-6 jr

­ -Beeldschermbeelden (opvoeden in het digitale tijdperk) E. Schoorel, uitgeverij Christofoor

­-Boek De Schermwijzer (P. Nikken en D. de Vries) uitgeverij Kosmos

­ -Van Brokkelbrein naar Focus (G. Dirksen, T. Compernolle, G. Verreck) uitgeverij Synaps

­- Mediasmarties - database met geschikte media per leeftijd: brochure-mediaopvoeding-Nederlands.pdf (mediasmarties.nl)

-Inspiratieboekje Freek Zwanenberg met veel achtergrondinformatie:

Definitieve versie (freekzwanenberg.nl)
Herinnering toestemming beeldmateriaal

We willen u eraan herinneren dat u te allen tijde de voorkeuren voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) kunt bijwerken. Dit omvat foto's en video's die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt en mogelijk worden gedeeld op onze website, sociale mediakanalen, in nieuwsbrieven of andere publicaties. Het is voor ons van groot belang om uw wensen en privacy te respecteren. Daarom vragen we u vriendelijk om, indien u uw voorkeuren wilt wijzigen, dit aan te geven bij de administratie.

Klassenuitje van de kleuterklas van juf Astrid


De kringspelen (kleuters)


Vanaf de pinkstertijd worden er in de kleuterklas veel oude kringspelen gespeeld. Toen ik over de achtergrond en betekenis van deze spelen las, werd ik warm van enthousiasme en wellicht kan ik deze met jullie delen.

Ik gebruik hierbij “Het grote spelenboek” van W. van Haren en R. Kischnick als leidraad.


Inleiding

De kringspelen zijn oude spelen met eenvoudige ommegangen van gezongen verzen met oeroude beelden over de ontwikkeling van het kind (en de mens). Deze van wijsheid doortrokken achtergrond leeft ook in sprookjes, maar in de kringspelen zit meer harmonie en minder dramatiek. Bij de kringspelen is het daarbij vooral de vorm die tot de ziel van het kind spreekt. Als we kijken naar de kring, vinden we dit als woord terug in uitdrukkingen als “de huiselijke kring”, “de werkkring”, “vriendenkring”, enzovoort. Zo zien we dat een kring iets te maken heeft met een omhulling, van een gemeenschap waar men deel van uitmaakt, die bescherming en steun kan geven. Vooral het kleine kind heeft deze nog erg nodig. In het vormen van een kring in de kringspelen kan het dit ervaren, waarbij het oerbeeld van de hemelse harmonie en omhulling daarachter op een dromerige wijze voelbaar wordt. Zo beweegt de ziel van het kind mee met het spel.


Vormen

 • In de eenvoudigste kringspelen, wordt er een kring gevormd waarin iedereen rondloopt, zoals bij Jan Huigen in de ton. Dit is geschikt voor de allerjongsten.
 • Dan is er de kring met één kind in het midden, zoals bij Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen.
 • Wanneer een kind steviger in zichzelf komt te staan en toe is aan “de grote school”, kan het sterker alléén in de buitenwereld staan. Dit vinden we terug in de spelen waarbij een kind buiten om de kring heenloopt.
 • De volgende stap is de kring die zich oplost, zoals bij Ik zei er van Jaap.
 • Vanaf 6 jaar zijn de spelen met twee rijen tegenover elkaar geschikt. Deze bewegen zich naar elkaar toe en van elkaar af. Het komt erop aan dat ze naar elkaar gaan luisteren en elkaar gaan waarnemen, in dit geval als een vraag- en antwoordspel gespeeld.
 • Tot slot zijn er nog de spelen waar verschillende vormen een rol spelen; de lemniscaat, de spiraal, enzovoort. De vormen die het kind hier loopt kunnen we opvatten als beelden voor het logische denken, het aan elkaar rijgen van gedachten, waartoe het kind vanaf zijn zevende jaar toe in staat is. Ze zijn de overgang naar het volksdansen.

Voorbeelden

De zevensprong

Het getal zeven heeft te maken met het element van de tijd: een week heeft zeven dagen, de ontwikkeling van de mens verloopt in zevenjaarsperioden. Zo beleeft het kind hierin onbewust iets van die kwaliteit van het getal zeven.


In Holland staat een huis

In dit spel woont in dit huis een heer, die kiest een vrouw en die kiest een kind. Dan jagen wij ze één voor één uit huis en steken het huis in brand. Dan bouwen wij het huis weer op en eindigen ermee dat er weer een huis staat. Het eerste couplet is tevens de laatste - of het begin van een volgende reeks? Het in brand steken van het huis stond me eerst erg tegen, maar waar gaat het eigenlijk over? “Het kind verzamelt in zijn eerste levensjaren alle zekerheden die hij in zijn leven nodig heeft. Maar zoals dat in het leven gaat, zal het langzaam deze omhullende zekerheden van zich afzetten om zo zijn eigen wezen zichtbaar te laten worden. “

Met dit beeld indachtig, kon ik meevoelen in de vreugde van de kinderen bij het in brand steken en de zichtbare kracht in de kinderen die er was toen het huis weer opgebouwd was!


Witte zwanen, zwarte zwanen

Dit spel geeft een beeld van de wereld waar hij vandaan komt, “engelenland”. De poort is gesloten en de sleutel is “gebroken”. Het kind zal zelf zijn verbinding weer moeten vinden.


Zijn dat geen prachtige beelden die onze kinderen begeleiden bij het spelen van deze zo vreugdevolle spelen?!


Juf Astrid


Sint Jansfeest kleuters

Let op! Dit jaar vieren de kleuters op een andere dag Sint Jan dan de grotere kinderen.
Bloemenboeketjes maken: op donderdag 20 juni om 8:30u

We willen u vragen om met elkaar buiten op het schoolplein bloemenboeketjes te maken voor op het feest. Snoeischaren en mesjes zijn handig om bij de hand te hebben. De manden waarin de boeketjes komen te liggen en de meiboom kunnen versierd worden met wat klimop en bloemen. Wie wil er strengen klimop meenemen?

Als de klassenouders zorgen dat voldoende mensen koffie en thee meebrengen, dan wordt het vast gezellig!


Het Sint Jansfeest:

Op vrijdag 21 juni vieren wij met de kleuters, hun jongere broertjes, zusjes en hun ouders, het Sint Jans feest. De kinderen komen deze dag dus niet naar school, maar we ontmoeten elkaar op het feestterrein.

Dit jaar vieren we het in het Haarlemmermeerse bos. Volg met de navigatie: Dagcamping Haarlemmermeersebos. Met de auto is het 15 minuten vanaf school, met de fiets ongeveer een half uur. Vanaf de parkeerplaats loop je over de dagcamping naar rechts, het paadje volgend naar het volgende met bomen omzoomde gedeelte (met wc’s). Daar zullen we onze lintenboom opzetten en het feest vieren.


Iedereen draagt een mooie, zelfgemaakte bloemenkrans in het haar!

(Video Sint Jan bloemenkrans maken (doehoek.nl)

En neemt wat te eten of te drinken mee om samen te picknicken, invullijsten hangen op de prikborden.

De juffen zijn die dag gastvrouw, de ouders dragen de zorg voor de kinderen.


Het past het niet bij de stemming van Sint Jan als de kinderen allerlei (wilde) spelletjes gaan spelen. Daarom willen we U vragen om erop te letten dat we Sint Jan in een “samen-zijn” beleven. Alle kinderen én ouders vormen een kring voor de dansen.


Het feest begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Graag om 9.45 uur aanwezig zijn en naar de eigen klassenplek gaan.


De ochtend ziet er als volgt uit:


Wij vormen met zijn allen een grote kring en zingen:

“Sint Jan die komt er an!”

 • - Roze roze meije (2x)
 • - Roza, roza bloemen op je hoed. (2x 3 coupletten)
 • - De wasvrouwen (10 coupletten)

Iedereen gaat weer naar de eigen klassenplek lekker eten en drinken.


Wij vormen opnieuw met zijn allen een grote kring en zingen:

 • -De zevensprong (1e keer intro)

Iedereen gaat daarna terug naar de klassenplek, waar er kersen worden uitgedeeld


We vormen voor de laatste keer een kring en zingen:

“Sint Jan die komt er an!”


Het volgende spel is met de linten van de boom, per klas.

 • - In het midden van de zomermaand (2x per klas)
 • - Ik heb een mooie bloemenmand….. (tot alle boeketjes zijn uitgedeeld)

Na het gezamenlijk opruimen kan iedereen voldaan weer naar huis terugkeren!


We hopen natuurlijk op droog weer. Bij slechte weersomstandigheden wordt u de dag van tevoren op de hoogte gebracht dat het niet doorgaat.Sint Jansfeest klas 1 t/m 6

Uitnodiging Sint Jansfeest 2024


Beste ouders en kinderen,

Graag nodigen we jullie uit om op maandag 24 juni met ons allen het Sint Jansfeest te vieren. Wij mogen gebruik maken van een Landgoed in Bentveld, eigendom van oud-vrijeschoolouders. De aanvang van het feest is om 16:00u en het eindigt rond 18:00u.


De kinderen zijn allemaal al om 13:00u uit zodat het geen haastwerk hoeft te worden. We zullen met elkaar (iedereen van het gezin is welkom) van een zelf meegebrachte picknick genieten. Elk gezin neemt wat lekkers te eten mee om te delen met de mensen naast je op je kleedje (geen alcohol). We zullen zingen, naar een verhaal luisteren, dansen, genieten van de muziek van het orkest bestaande uit leerlingen en ouders, en als traditionele afsluiter zullen de kinderen van de klassen 1 t/m 6 over het vuur springen.


In de week voorafgaande aan het feest zullen jullie nog meer informatie krijgen over dit gezellige feest!


Sfeerimpressie Pinksterfeest


Terugblik op de Avond-driedaagse

Ruim 200 kinderen van de Engelandlaan en de Duitslandlaan hebben in de week van Pinksteren meegewandeld met wat de Avondvierdaagse had moeten zijn. Het was een leuke, maar ook een natte editie. Door storm en onweer zijn we een dag later gestart en bij ’t Wed moest omgelopen worden door het hoogstaande water. Het mocht de pret gelukkig niet drukken!

De kinderen hebben op een leuke manier samen en in beweging de natuur ervaren. Allemaal goed voorzien van proviand. Via deze weg willen we graag de Vlinderboom bedanken, die de kinderen elke avond voorzag van een lekker appeltje en wat gedroogd fruit. De wandelaars zijn terecht trots op hun geleverde prestatie.

Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om een extra nummer te slaan op de medaille van vorig jaar. Ongeveer een kwart van de kinderen heeft hiervan gebruikgemaakt. Deze duurzamere vorm wordt ook volgend jaar weer aangeboden. Op de medailles passen wel 9 nummers, zodat ze de hele basisschoolperiode mee kunnen en de medaille een extra bijzonder en waardevol aandenken wordt.

Na een terugblik ook alvast de vooruitblik. Volgend jaar wordt de avondvierdaagse gelopen van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 mei (week 20). Wij kijken er weer naar uit!

Sportieve groet, team avondvierdaagse


Schoolvakanties 2023-2024

Zomervakantie: za 20 juli t/m zo 1 sept

 • Maandag 2 september 1e schooldag klas 1 t/m 6
 • Dinsdag 3 september 1e schooldag kleuterklassen


Studiedagen 2023-2024

Maandag 1 juli

Dinsdag 2 juli


Vrije middagen 2023-2024 les tot 13:00u

Maandag 24 juni Sint Jansfeest

Donderdag 18 juli laatste schooldag kleuters, klas 1 t/m 6 13:00u uit

Vrijdag 19 juli laatste schooldag klas 1 t/m 6 kinderen zijn om 11:00u uit


*************************************************************************************


Schoolvakantie 2024-2025

Herfstvakantie : ma 26 okt t/m zo 3 november

Kerstvakantie : vrij 20 dec t/m zo 5 jan

Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m ma 24 feb (24 feb is studiedag)

Meivakantie: vrij 18 april t/m ma 5 mei (incl goede vrijdag, pasen en bevrijdingsdag)

Hemelvaartsweekend: do 29 mei t/m zo 1 juni

Pinksterweekend: za 7 juni t/m ma 9 juni

Zomervakantie: za 12 juli t/m zo 24 aug