Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin zit.

Gepubliceerd op: 18-10-2023Nieuw

2023-2024 Nieuwsbrief 3

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk


Nieuwsbrief 4

Agenda


Vrijdag 10 novemberSint maarten (gewone schooldag)
Maandag 13 november Studiedag (kinderen zijn vrij)
Maandagavond 13 novemberAlgemene ouderavond (digitale geletterdheid)
Dinsdag 5 decemberViering Sint Nicolaas (kinderen zijn om 13:00u vrij)In deze nieuwsbrief

  • Van de directie
  • Opruimdag
  • Ingezonden berichten
  • Vakantie en studiedagen

Van de directie


Beste Ouders en verzorgers,

De herfst heeft echt zijn intrede gedaan, de natste oktober ooit! De eerste week van november was het de Nationale Klimaatweek. In het kader daarvan had de schoolpleincommissie een ‘schoolplein opruimdag’ georganiseerd op zaterdagochtend. Er waren ouders, kinderen en leerkrachten die samen het plein weer een kleine opknapbeurt gegeven hebben. Fantastisch en hartelijk bedankt namens het team en de kinderen. We kijken uit naar de volgende schoolplein opruimdag!

De komende weken worden vaak als ‘drukke’ weken ervaren. Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst volgen elkaar snel op. Het is een mooie tijd waarin de energie langzaam naar binnen keert. De bladeren vallen, het wordt donker buiten, de lichtjes worden aangestoken, het is een tijd waarin we in onszelf het licht moeten gaan ontsteken en de warmte innerlijk moeten scheppen. Een tijd waarin we liefde en warmte met elkaar moeten delen, zeker in deze onstuimige tijden.

Het delen begint al met de mantel van Sint Maarten, daarin zien wij het onzelfzuchtig schenken, wat zo ook de andere mens kan verblijden en verwarmen. Vrijdag zal de school gezamenlijk Sint Maarten vieren om de komst van de lichtjes tijd in te luiden.

Mobiele telefoons in en om de school

De laatste maanden staan de media vol van berichten over het wel of niet afschaffen van mobiele telefoons op de middelbare scholen en op de lagere scholen. Het Rudolf Steinercollege heeft een werkgroep ‘mobiele telefoon’ in het leven geroepen, waar wij als lagere school zijn heel blij mee zijn. Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen, in- en buiten de school is een belangrijk thema wat we met elkaar moeten verzorgen. Tijdens de ouderavond Digitale Geletterdheid zal ook het gebruik van mobiele telefoons aan bod komen.

Algemene Ouderavond Digitale Geletterdheid met Freek Zwanenberg

Heel graag nodigt het team van de Rudolf Steinerschool jullie uit voor onze tweede Algemene Ouderavond van dit jaar. Freek Zwanenburg zal ons meenemen in de wereld van de media voor kinderen. Hij stelt zich in het onderstaande linkje graag aan u voor!


Digitale uitnodiging


Avonden als deze zijn bij uitstek geschikt om de verbinding met de school en met andere ouders te verstevigen, zo leren we elkaar nog beter kennen! We hopen jullie allemaal te verwelkomen op maandag 13 november.

Inloop: 19.15 uur

Aanvang: 19.30 uur

Einde: rond 21.15 uur

We wensen jullie een fijne avond.

Hartelijke groeten,

Horriah Nelissen


Gezocht Invalleerkrachten

We zijn nog steeds heel dringend op zoek naar bevoegde mensen die het leuk zouden vinden om af en toe een dag in te vallen! Het invallen is een hele leuke baan waarbij je je expertise in kunt zetten binnen de school en daarmee de school, de kinderen en ook de andere ouders te helpen. Het zou voor de school enorm fijn zijn om een paar vaste invallers te hebben om eventuele afwezigheid van een leerkracht op te vangen. Dit kan een vervanging wegens ziekte zijn maar ook vervanging zodat de leerkracht kan bijscholen en we ons onderwijs kwalitatief hoog kunnen houden! Heb je interesse of heb je nog vragen voordat je deze stap zou willen maken, mail mij dan! hnelissen@rsschool.nl. Een bericht kan ook via Klasbord.


Dringend gezocht nieuw MR-lid

De MR (medezeggenschapsraad) is op zoek naar een nieuw lid vanuit de Engelandlaan. We vergaderen ongeveer 6-7 keer per jaar. Ouders uit de MR denken mee, adviseren mee en beslissen soms mee over het reilen en zeilen binnen de school. Het is een hele leuke taak om op deze manier nauw betrokken te zijn met de basisschooltijd van uw kind. Momenteel staat de MR uit: twee leerkrachten van iedere locatie (dus 4 in totaal), twee ouders van de Duitslandlaan en een ouder van de Engelandlaan. De beide directeuren zijn elke vergadering een deel van de vergadering aanwezig. Heb je interesse maar wil je nog meer informatie? Vraag mij gerust.


Euritmieschoentjes

Dit schooljaar zijn we weer begonnen met euritmielessen. In de euritmieles wordt gedanst, gesprongen en gehuppeld.  Om dit veilig te kunnen doen, dragen de kinderen van klas 1-6 euritmieschoenen met een stroeve zool.   

Willen jullie voor je kind euritmie schoentjes aanschaffen? Deze schoentjes zijn te koop op o.a. www.ziloen.nl Voorzie de schoentjes van naam!

Opruimdag zaterdag 3 november

Hartelijk dank aan alle hard werkende ouders voor ons schone opgeruimde schoolplein!

Kerstdonatie

Het Internationaal Hulp Fonds steunt vrijescholen wereldwijd. Zij steunen beginnende leerkrachten om de opleiding tot vrijeschool leerkracht of euritmist te voltooien, maar zijsteunen ook scholen die een specifieke aanvraag doen:

de bouw van een lokaal, de aanleg van een moestuin, de aanschaf van materialen voor het vak houtbewerken, noem maar op.Er is van alles mogelijk!

Een algemene donatie, of voor een specifiek doel.

We hopen op uw steun voor kinderen die in armoede opgroeien en Waldorf onderwijs kunnen krijgen.


Alvast hartelijk dank namens het hele IHF

Schoolvakanties 2023-2024

Kerstvakantie: vrij 22 dec t/m zo 7 jan

Voorjaarsvakantie: za 17 febr t/m ma 26 febr

Paasweekend: vrij 29 mrt t/m di 2 april

Meivakantie: za 27 april t/m zo 12 mei (incl hemelvaart)

Pinksterweekend: za 18 mei t/m ma 20 mei

Zomervakantie: za 20 juli t/m zo 1 sept


Studiedagen 2023-2024

Vrijdag 22 dec voorafgaand aan de kerstvakantie

Maandag 26 febr aansluitend aan de voorjaarsvakantie

Dinsdag 2 april aansluitend aan het paasweekend

Maandag 1 juli

Dinsdag 2 juli


Vrije middagen 2023-2024 les tot 13:00u

Donderdag 21 december Kerstviering

Vrijdag 16 februari Verkleedfeest

Donderdag 28 maart Paasviering

Vrijdag 26 april Sportdag

Vrijdag 17 mei Pinksterfeest

Vrijdag 31 mei Personeelsuitje

Maandag 24 juni Sint Jansfeest

Donderdag 18 juli laatste schooldag kleuters

Vrijdag 19 juli laatste schooldag klas 1 t/m 6 kinderen zijn om 11:00u uit


Algemene ouderavonden en schoolpresentatie 2023-2024

Dinsdag 12 maart schoolpresentatie inloop 8:30u start 8:45u


Klassenouder overleg met schoolleiding

Woensdag 17 januari 8:30u—9:30u lerarenkamer

Donderdag 30 mei 8:30u—9:30u lerarenkamer