Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin zit.

Gepubliceerd op: 29-11-2023Nieuw

2023-2024 Nieuwsbrief Advent/Sint/Kerst

Maandag 4 december1e advent
Dinsdag 5 december Viering Sinterklaas ( 13:00u vrij)
Maandag 11 december2e advent
Maandag 18 december3e advent
Woensdag 20 decemberKerstspel 16:00u voor ouders en klas 1 t/m 6
Donderdag 21 decemberKerstviering (13:00u vrij)
Vrij 22 dec t/m zo 7 janKerstvakantie

Sinterklaasfeest klas 1 t/m 6


Op dinsdag 5 december verwachten wij de Sint samen met een aantal Pieten op school!


Om 8:15u zullen de klassenleerkrachten van de klassen 1 t/m 6 op het plein klaarstaan om de kinderen te ontvangen. Alle klassen verzamelen zich bij hun eigen leerkracht. Ouders zijn van harte welkom om mee te zingen en worden geacht plaats te nemen achter de klassen.


De kinderen van klas 4, 5 en 6 zijn tussen 8.00 en 8.15 uur welkom om hun surprise naar binnen te brengen. Bij de deur van de klas staan ouders die de surprises in ontvangst nemen. Als de kinderen hun surprise naar binnen hebben gebracht, gaan ze terug naar het plein en voegen zich bij hun klas en leerkracht.


Het is de bedoeling dat alle kinderen, ook de kleuters, op deze dag om 8.20 uur op school zijn! Kleuters kunnen via hun gebruikelijke ingang naar binnen, waar ze worden opgevangen door hun juf.


De hele school is om 13u uit.


We kijken uit naar een feestelijke dag!Namens het hele team,


Jasper en Jacomijn…Drie kaarsen mogen branden,


Vertellen het bericht:


Het donker gaat verdwijnen!


Het wordt al steeds meer licht…Beste ouders en verzorgers,


Het kerstfeest heeft in het Engels en Nederlands een naam die op Christus duidt. Toch is het van oorsprong in het geheel niet christelijk. Het is een oerfeest der mensheid. Echte feesten worden nooit uitgedacht, ze ontstaan… Ver terug in de ontwikkelingsgeschiedenis der mensheid vinden wij de beelden van de moeder met het kind. Al de feesten die erbij horen smolten als het ware samen tot het feest van de geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem.


Kerstmis wordt werkelijk over de hele wereld gevierd. Oorlogen worden onderbroken, bestanden in acht genomen, om de „vrede op aarde‟ te laten neerdalen. Kennelijk bevat Kerstmis een inhoud waar iedereen zichzelf en de wereld kan herkennen. Het is ook zo’n „innerlijk” feest, zo heel direct op ons gevoel werkend. Een gevoel van stilte, niet meer praten, niet meer denken. Een intens meebewegen op de golven licht die bij ons binnen stromen. In ieder van ons wil een kind van liefde en licht geboren worden.


Het is een feest van drievoudige geboorte: die van Jezus van Nazareth uit Maria, die van het zonnekind uit moeder aarde en die van ons zelf uit ons eigen menselijk wezen. Onder de lichtdragende kerstboom kunnen wij (en door ons onze kinderen) iets opnemen van dat wereldomvattende liefdewezen dat alle duisternis en alle angst overwint.


Het eeuwige licht en het eeuwige leven, met de kerstboom als symbool. De altijd groene levensboom staat voor het eeuwige leven en de lichtjes symboliseren het eeuwige licht. Dat is wat met Kerstmis samen komt en dat vieren wij.Uitnodiging Kerstspel klas 1 t/m 6


Heel graag nodigen we u allen uit om het kerstspel, opgevoerd door het lerarenteam, te komen bekijken. Voor de kinderen zal het vooral een feest der herkenning zijn, als zij hun meester of juf in het spel ontdekken. Tegelijkertijd zal, onbewust, het beeld van wat ze zien en beleven in hun innerlijk een plek vinden.


Wij zullen het Kerstspel tonen op woensdagmiddag 20 december, start 16:00 uur. Het spel duurt iets minder dan een uur.


We verwachten alle kinderen van de klassen 1 t/m 6 om 15:45 uur weer op school. Jullie zijn als ouders dit jaar ook van harte welkom om het kerstspel te komen bekijken.


Om 15:45 uur verzamelen de kinderen zich bij hun eigen klas en gaan van daaruit naar de zaal om daar samen naar het spel te kijken. De ouders mogen achterin de zaal plaatsnemen.


Op donderdag 21 december zijn alle leerlingen om 13.00 uur uit.


We hopen u allen te mogen ontvangen om het kerstspel te komen bewonderen.


Hartelijke groet,


Team Rudolf Steinerschool


Sinterklaas in de adventstijd

Het is mooi dat Sinterklaas de adventstijd aankondigt met zijn komst, hij is de bode van de kersttijd. Hij brengt de kinderen speelgoed, zodat ze zich in afwachting van de komst van het kindje kunnen amuseren en brengt vreugde in het hart van de kinderen. Daarin zien wij het onzelfzuchtig schenken, wat zo ook de andere mens kan verblijden en verwarmen. Het delen begint al met de mantel van Sint Maarten en ook het eerste, voorzichtige lichtje begint dan te schijnen. Want nu de dagen donkerder worden, moeten wij zelf het licht gaan ontsteken en de warmte innerlijk scheppen.


Oorspronkelijk bracht Sinterklaas alleen innerlijke gaven. Via ons contactkanaal met de geestelijke wereld, met de schoorsteen als beeld, worden ze ons gegeven. Sinterklaas kan in zijn dikke gouden boek van oorzaak en gevolg, ons een spiegel voorhouden waarin we onszelf zien. En juist in deze tijd van bezinning is die spiegel belangrijk. Het feest heeft dus zeker niet alleen voor kinderen een grote betekenis. Want wij als volwassenen kunnen elkaar met milde humor die spiegel voorhouden, zodat we onszelf eens zien zoals anderen ons zien. We kunnen elkaars eigenschappen tonen en bewust maken. De humor is waar de speelse Piet als helper voor staat. Het is de juiste tijd om je fouten te overzien en met verbetering te beginnen.


Daarnaast is het een feest om te geven en te ontvangen. Van je indenken in de ander en begrijpen waar je hem of haar een plezier mee doet. Om daar moeite voor te doen en hiervoor een blij gezicht terug te mogen ontvangen. Hier gaat het niet om de geschenken, maar om de innerlijke bedoeling, om de aandacht en de liefde voor de ander.

Als duizenden sterren verschijnen en het maantje zo vriendelijk lacht,

Dan komen de goede engelen, houden zo trouwe de wacht.

En dan gaan de kinderen slapen, Sint Nicolaas komt op zijn paard.

Hij heeft voor de mensenkinderen, schatten des hemels bewaard.Adventstuintje op maandag 4 december

Advent is een periode van vier weken waarin we toeleven naar het grote Licht van het kerstfeest, een heel bijzondere, innige tijd voor de kleuters. Op maandag begint deze met het lopen van het adventstuintje. Aan het begin van de ochtend, nog voor de kinderen naar binnen gaan, krijgt ieder kind een engelenjurk aan en een ster om het hoofd. Binnen in de verduisterde klas ligt het adventstuintje al klaar. Dit is een spiraal van wintergroen, die de kinderen één voor één lopen. Ze nemen hun lichtje in een potje mee en plaatsen deze dan op een gouden ster in de spiraal, waar een edelsteentje ligt. Zo wordt deze meer en meer verlicht. Wanneer alle lichtjes branden, wordt er een mooi verhaal verteld over een kind wat Maria ontmoet. Ze brengt het meisje naar een wonderschone, geheime tuin waar ze met het kerstkind speelt. Hij geeft haar een ster(rebloem) waarmee de adventkaars naast haar bed wordt aangestoken. Zo komt het paradijs op aarde.Adventskrans en kerstspelletje

Iedere week van de adventstijd gaat er een kaarsje meer branden in de adventskrans. Zo leven we naar kerst toe. De eerste week staat in het teken van het mineralenrijk en zal er een mooie kristal liggen. De tweede week komt het plantenrijk erbij, de derde het dierenrijk en uiteindelijk de mens.


Ook zullen we als ochtendspel het kerstspelletje gaan spelen. Alle kinderen zullen dan alle rollen spelen, het gaat om de beleving. Op een dag voor de kerstvakantie kunnen de ouders een keer komen kijken. Het is ook dan absoluut geen voorstelling, maar gewoon het ochtendspelletje zoals we het samen spelen.


Daarom is het niet de bedoeling dat er foto’s worden gemaakt, gefilmd of geklapt wordt.


Donker is de aarde,

de bomen zijn nu kaal.

Voor kwaad bewaard’ ons

De dapp’re Michaël.

d’Heilige Sint Maarten,

Hij schonk ons offerkracht.

Advent is nu gekomen

En heel de wereld wacht,


Nicolaas wil helpen

Een beter mens te zijn.

Opdat het Kerstlicht strale

In onze harten rein.