Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin zit.

Gepubliceerd op: 15-12-2023Nieuw

2023-2024 Nieuwsbrief 4

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk


Nieuwsbrief 4

Agenda


Wo 20 decemberKerstspel
Do 21 decemberKerstviering (13:00u vrij)
Vrij 22 dec t/m zo 7 janKerstvakantie
Vrij 16 februariVerkleedfeest (13:00u vrij)
Za 17 feb t/m ma 26 febVoorjaarsvakantie (ma 26 feb is studiedag)
Wo 28 febSchoolschaatsenIn deze nieuwsbrief

  • Van de directie
  • Uitnodiging Kerstspel
  • Kersttijd in de kleuterklas
  • Haiku's van klas 6
  • Ingezonden berichten
  • Vakantie en studiedagen

Van de directie


Beste ouders en verzorgers,


In de afgelopen weken hebben er veel activiteiten plaatsgevonden op school. We hebben een algemene ouderavond gehad over digitale geletterdheid. Sinterklaas heeft onze school een bezoek gebracht. Terwijl Sint en Piet het plein op kwamen speelde de geweldige ‘lerarenband’ de nieuwste sinterklaasliedjes waar de kinderen bij meezongen en dansten. Bij de kleuters en klas 1 t/m 6 zijn de eerste en tweede Advent gevierd. En volgende week zal in het teken staan van het kerstfeest. De derde klas zal op woensdagochtend het Paradijsspel vertonen aan klas 4 t/m 6. Op woensdagmiddag 16.00 uur zullen de leerkrachten het Kerstspel opvoeren voor klas 1 t/m 6 en de ouders (zie uitnodiging verder in deze nieuwsbrief). Het is mooi om de school zo te zien bruisen, er gebeurt veel!


Waar werken we met het team en als school aan

In de tweede nieuwsbrief van dit jaar heb ik jullie meegenomen in de ambities die we als school hebben opgenomen in het nieuwe schoolplan 2023-2027. In dit plan wordt beschreven waar wij de komende vier jaar aandacht aan willen besteden. Alle ideeën en wensen zijn samengevoegd in een planning per jaar. Onze jaarplannen (de rode draad voor het schooljaar) vloeien hieruit voort.


Schoolplan RSS ’23-‘27

Graag wil ik met jullie de hoofdpunten uit ons schoolplan delen gepresenteerd op deze placemat!


Over twee van onze ambitiethema’s vertel ik nu wat meer:


• Digitale Geletterdheid

Op 13 november hebben we met het team een studiedag gehad en aansluitend was er ’s avonds een lezing voor de ouders. Deze studiedag en ouderavond heeft veel stof tot nadenken gegeven. Verschillende vragen hebben wij lang zien komen. Hoe denken we als team, school en ouders over digitale geletterdheid? Wat verstaan we onder digitale geletterdheid? Hoe verhouden wij ons tot de snelle ontwikkeling (denk aan AI)? Wat zou er in de leerlijn digitale geletterdheid moeten staan op een vrijeschool. Kortom, de dag riep vele vragen op.


We hebben een werkgroep digitale geletterdheid opgericht (leerkrachten van beide locaties) en zij zijn bezig met het schrijven van visie-stuk op digitale geletterdheid binnen de RSS. In de volgende nieuwsbrief zullen we jullie hier verder in meenemen.


• Burgerschap in het vrijeschoolonderwijs

U heeft er vast al iets over gelezen in de media, het thema Burgerschap. Burgerschap is de manier waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de maatschappij en die zo helpen vormgeven. Sinds 1 augustus 2021 zijn scholen wettelijk verplicht om een doelgericht en samenhangend aanbod te formuleren voor burgerschap.


Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen gaat de RSS, samen met vier andere scholen van onze stichting Ithaka, meedoen aan een pilot Burgerschap. We zullen via een meetinstrument gaan onderzoeken welke doelen (vanuit de overheid) we al dekken binnen ons vrijeschool curriculum. Op deze manier willen we in kaart brengen hoe het Burgerschapsonderwijs al geborgd wordt binnen het vrijeschool onderwijs.


In januari zullen de directeuren van Ithaka een gezamenlijke studieochtend hebben over het burgerschapsonderwijs binnen het vrijeschool onderwijs. Daarna zal de pilot van start gaan. Binnen de RSS hebben we een werkgroep burgerschap opgericht die vanuit het team mee gaat kijken en denken.


Beste ouders, Ik wens jullie allen een heel fijne vakantie en een prachtige start van 2024!


Het schone bewonderen,

het ware behoeden,

het edele vereren,

het goede besluiten,

kan leiden de mens

in zijn leven tot doelen,

in zijn handelen tot ‘t juiste,

in zijn voelen tot vrede,

in zijn denken tot licht;

en leert hem vertrouwen

op geestlijke leiding

in alles wat is:

in ‘t wijd heelal

in de eigen ziel.


(Rudolf Steiner)


Fijne dagen,

Horriah Nelissen
Uitnodiging Kerstspel

Heel graag nodigen we jullie allemaal uit om het kerstspel, opgevoerd door het lerarenteam, te komen bekijken. Dit spel wordt opgevoerd voor de klassen 1 t/m 6 en hun ouders. Voor kinderen uit de kleuterklas en jonger is het kerstspel niet geschikt, wij vragen u dringend deze kinderen niet mee te nemen de zaal in. Ook willen wij u vragen niet te filmen of te fotograferen.

Wij zullen het Kerstspel tonen op woensdagmiddag 20 december, start 16:00 uur. Het spel duurt iets minder dan een uur.

We verwachten alle kinderen van de klassen 1 t/m 6 om 15:45 uur weer op school. Jullie zijn als ouders dit jaar ook van harte welkom om het kerstspel te komen bekijken.

Om 15:45 uur verzamelen de kinderen zich bij hun eigen klas en gaan van daaruit naar de zaal om daar samen naar het spel te kijken. De ouders mogen achterin de zaal plaatsnemen.

Op donderdag 21 december zijn alle leerlingen om 13.00 uur uit.

We hopen u allen te mogen ontvangen om het kerstspel te komen bewonderen.

Hartelijke groet,

Team Rudolf Steinerschool


Kersttijd voor de kleuters


Stil nu, stil nu maak nu geen gerucht,

Stil nu, stil nu ’t ruist al door de lucht,

Het wonder komt er zachtjes aan

’t Kerstkind wil naar binnen gaan.

Stil nu, stil nu maak nu geen gerucht.


Dit mooie lied dat bij de kleuters gezongen wordt in de adventstijd, geeft weer waar de adventstijd toe oproept: stil worden, zodat je het wonder van kerst kunt aanschouwen. Daarin spreekt ook dat advent de tijd van de verwachting is. Alles wordt klaar gemaakt voor de ontmoeting met het wonder. Dat gebeurt van binnen; we kunnen even stil staan bij de verwondering en stil worden in onszelf.


In deze tijd ligt er voor ons als ouders en leerkrachten een belangrijke taak: voor onszelf en voor onze kinderen stilte en verwachting helpen creëren: stil nu, het ruist al door de lucht! Laat het wonder geboren worden. De wereld en mensheid hebben zoveel licht en liefde nodig!Driekoningen op 6 januari

De kersttijd omvat een periode van 13 heilige nachten, die begint op de 24e december, de nacht van de geboorte uit hemelhoogten en eindigt op 6 januari, de dag van het feest van de drie koningen.


Drie koningen volgden de Ster van Bethlehem en vonden het Christuskind. Nog altijd vieren wij hun feest op 6 januari. De betekenis en de traditie van Driekoningen is oud.

De drie koningen heetten Caspar, Melchior en Balthasar. In het Mattheüs-evangelie lezen we dat er drie wijzen uit het Oosten kwamen om het Christuskind te aanbidden. Ze hadden ook geschenken bij zich. Koning Melchior, met de rode mantel, gaf goud, Balthasar, met de blauwe mantel, gaf wierook en de donkere koning in de groene mantel, Caspar, gaf mirre. (Mirre is gomhars, een lekker ruikende olie).


Deze gaven kunnen ook een symbolische betekenis hebben. Goud staat dan voor inzicht in de goddelijke, geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en voor de menselijke deugd en mirre voor verbinding van de ziel met het onsterfelijke. Hierin vinden we de drieledige mens in het denken, voelen en willen (het handelen) terug.


Driekoningenfeest

In de kleuterklas spelen we in dei periode 2 weken het Driekoningenspelletje. We beginnen het feest met het eten van een stukje driekoningencake.


In welke 3 plakjes cake of krentenbolletjes zullen de bonen verborgen zitten en welke 3 kinderen zullen die dag “koning” zijn…?!De herders en de koningen

Wie op een vrije school heeft gezeten, weet nog vaak dat ze een keer Maria mocht zijn in het kerstspelletje of dat hij een herder was in het herdersspelletje.


In de adventstijd wordt de klas getooid in een verwachtingsvol blauw met sterren, de kaarsjes van de adventskrans worden aangestoken en de kerstboom versierd.

De kleren hangen klaar en iedereen kleed zichzelf zo goed mogelijk aan. De jonge kinderen zijn vaak een schaapje, een wollen vachtje aan en een mutsje met oortjes op het hoofd, zacht en aaibaar. De herder pakken hun wollen vesten en bontmutsen, dan nog de stok, want een herder kan niet zonder. Stevig stapt hij (of zij) met de stok in het rond, de schaapjes er achter aan. Als ze op willen staan na de nacht waarin de engelen hen komen vertellen dat er een bijzonder kindje is geboren, glijden ze uit op de rijp. Ha… dat is grappig!

De herders zijn eenvoudige lieden die dicht bij de natuur staan. Ze staan open voor de engelen, zodat ze ze kunnen horen en volgen hun hart naar het kindje.

Dit past helemaal bij de kleuter die ook nog open en vol verwondering in het leven staat. Zij voelen en beleven: de wereld is goed.


Na de kerstvakantie wordt het Driekoningen en nu hangen er mantels van zware stof klaar: een rode, een blauwe en een groene, met gouden biezen versierd. Iedere koning zet zijn kroon, versierd met goud en edelstenen, op en pakt een gouden staf. Daar schrijden de koningen, de staven mogen de grond niet raken, nee, voornaam lopen ze door de klas, het hoofd recht onder de mooie kroon. Met een gouden kijker kijken ze naar de ster die ze volgen.

In alles voel je: deze wijzen uit het Oosten leven niet vanuit hun hart, maar vanuit het hoofd, het denken. Het driekoningenspelletje heeft dan ook een heel andere sfeer dan het herderspelletje. Dit denken past nog niet zo bij de kleuter, pas rond de 7 jaar ontwaakt dit immers. Hierin kan de kleuter echter goed de tegenstelling ervaren van hart en hoofd, van aards en “hemels”.

En wie wil nou niet “de koning zijn”…?

Astrid vd Vuurst de Vries

Haiku’s van klas 6

Nergens is geluid

Je bent alleen, heel alleen

Maar iedereen ziet je

Suzy

De koude winter

Samen sneeuwballen gooien

Chocolademelk

Julia

Ik ga naar het bos

Daar zie ik kabouter plop

En ik neem hem mee

Jonas

Ik ben een koetje

Dat is superleuk voor mij

Ik zeg altijd moe!

Mia

Zwemmen is leuk

Vooral in mooie natuur

Met heel mooi uitzicht

Silvijn

Mooie lentedag

Heel veel kleurrijke geuren

En heel veel bloemen

Elin

Het lijkt suikerspin

Heel wollig en zacht zijn ze

Die witte wolken

Birte

Ik loop door het bos

Hoor de vogeltjes fluiten

Prachtig de natuur

Teuntje

Vlieg over zee

Geef mij vleugels ik ga mee

Over land en over zee

Jelle

Katten groot en klein

Lief zacht met een lange vacht

Vaak bij mij op schoot

Wayra

In de bloei ochtend

Een rode lucht bij de pont

Kou op het schoolplein

Lou

Merinoschapen

Zijn schattig en wollig

Fijn en lekker warm

Melle

Met een dikke jas

Skieen van de hoge berg

Zoef! En weg was je!

Isolde

De wind waait zachtjes

De ronde maan schijnt fel licht

Daar ligt een pistool….

Rohan

Ik zit in klas 6

Het is een erg leuke klas

Er is veel te doen

Rayhana

Lekker zonder jas

Bij de lammetjes kijken

Het is weer lente

Catta

Een boom staat alleen

In een weide met bloemen

Dus toch niet alleen

Nout

Knisperend haardvuur

Skiën op de skipiste

De winter is er

Suus

De kat jaagt heel stil

Hij ziet zijn prooi, een missie

Sluip, spring en gepakt!

Levin

De kerst komt er alweer aan

Voor veel mensen is kerst een tijd van samenzijn met familie. Een tijd van lichtjes, gezelligheid, warmte en verbondenheid. Een tijd dat we fijne momenten koesteren met familie en vrienden.


Helaas ziet de kerst er niet voor iedereen zo uit. Voor sommige gezinnen is de kerst juist erg eenzaam.

Zij hebben geen familie in de buurt, geen mensen om samen te zijn en om deze momenten mee te beleven.


Ook in het dagelijks leven missen zij de support en hulp van mensen in de buurt. Voor de kinderen uit deze gezinnen zou het heerlijk zijn als ze af en toe bij een ander gezin terecht kunnen voor gezelligheid en wat extra warmte.


Zou jij wat voor een ander gezin willen betekenen? Meld je dan nu aan als steungezin! Met een paar uurtjes in de week of een dagdeel om de week is een gezin vaak al heel erg geholpen.


Kijk hier welke gezinnen op dit moment op zoek zijn naar wat extra hulp en aandacht.

Haarlem - Buurtgezinnen - is op zoek naar steungezinnen


Spreekt jou dit aan? Voor meer informatie over buurtgezinnen kijk op

Thuis - Buurtgezinnen - opvoeden doen we samen Je kan ons natuurlijk ook gewoon even bellen of appen. Als jullie juist wat extra steun en hulp kunnen gebruiken, kijk dan ook op de site of neem even contact met ons op voor meer informatie.


Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.


Claire Bos (06-10879850) en Esther Groenheide ((06-40655576)


Buurtgezinnen in Haarlem

Schoolvakanties 2023-2024

Kerstvakantie: vrij 22 dec t/m zo 7 jan

Voorjaarsvakantie: za 17 febr t/m ma 26 febr

Paasweekend: vrij 29 mrt t/m di 2 april

Meivakantie: za 27 april t/m zo 12 mei (incl hemelvaart)

Pinksterweekend: za 18 mei t/m ma 20 mei

Zomervakantie: za 20 juli t/m zo 1 sept


Studiedagen 2023-2024

Vrijdag 22 dec voorafgaand aan de kerstvakantie

Maandag 26 febr aansluitend aan de voorjaarsvakantie

Dinsdag 2 april aansluitend aan het paasweekend

Maandag 1 juli

Dinsdag 2 juli


Vrije middagen 2023-2024 les tot 13:00u

Donderdag 21 december Kerstviering

Vrijdag 16 februari Verkleedfeest

Donderdag 28 maart Paasviering

Vrijdag 26 april Sportdag

Vrijdag 17 mei Pinksterfeest

Vrijdag 31 mei Personeelsuitje

Maandag 24 juni Sint Jansfeest

Donderdag 18 juli laatste schooldag kleuters

Vrijdag 19 juli laatste schooldag klas 1 t/m 6 kinderen zijn om 11:00u uit


Algemene ouderavonden en schoolpresentatie 2023-2024

Dinsdag 12 maart schoolpresentatie inloop 8:30u start 8:45u


Klassenouder overleg met schoolleiding

Woensdag 17 januari 8:30u—9:30u lerarenkamer

Donderdag 30 mei 8:30u—9:30u lerarenkamer