Vrijeschool en basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrije school voor Haarlem/Schalkwijk

Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk

De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin zit.

Gepubliceerd op: 17-01-2024Nieuw

2023-2024 Nieuwsbrief 5


Basisschool de Rudolf Steinerschool is de vrijeschool van Haarlem Schalkwijk


Nieuwsbrief 5

Agenda


Vrij 16 februariVerkleedfeest (13:00u vrij)
Za 17 feb t/m ma 26 febVoorjaarsvakantie (ma 26 feb is studiedag)
Wo 28 febSchoolschaatsen
Di 12 maartSchoolpresentaties klas 1 t/m 6 (8:30u-9:30u)
Do 21 maartOudergesprekken (13:00u vrij)
Vrij 22 maartPalmpasen (gewone lesdag)
Do 28 maartPaasviering (13:00u vrij)
Vrij 29 mrt t/m di 2 aprilPaasweekend (dinsdag 2 april is studiedag)
Vrij 26 aprilSportdag (13:00u vrij)
Za 27 apr t/m zo 12 meiMeivakantie (incl. hemelvaartsweekend)


In deze nieuwsbrief

 • Van de directie
 • GMR
 • MR
 • Kleuters
 • Monnikenwerk in klas 5
 • Schaatsen klas 1 t/m 6
 • Aanmelden broertjes en zusjes
 • Ingezonden berichten
 • Vakantie en studiedagen

Van de directie


Beste ouders en verzorgers,


Alweer twee weken onderweg in het nieuwe jaar! We hopen dat jullie allen een fijne vakantie achter de rug hebben. We zijn goed begonnen! De weekspreuk van Rudolf Steiner, die we als team in de ochtend samen lezen, zegt ons: Ga aan de slag met wat je geleerd hebt, gebruik de kracht die in je hart is gelegd. De opdracht van de weekspreuk is om het vuur dat ontstoken is, om te zetten in daden. Waar dat toe leidt, zal de tijd ons leren.


Midden Toetsen

Vanaf 22 januari tot en met 2 februari staan twee weken gepland waarin de kinderen toetsen zullen maken op school. Wij willen jullie vragen om tandartsafspraken, doktersbezoekjes etc. (wanneer mogelijk) om deze dagen heen te plannen. En het is fijn als de kinderen, ook op maandag, uitgerust in de stroom van de klas mee kunnen doen.


Bezoek onderwijsinspectie december

De onderwijsinspecteurs hebben onze scholen een bezoek gebracht. Op donderdag 7 december op de Engelandlaan en op donderdag 14 december op de Duitslandlaan. We zijn heel trots om jullie te kunnen melden dat de Engelandlaan wederom een voldoende heeft gekregen van de inspecteurs. We hebben op donderdagmiddag 14 december een korte terugkoppeling gekregen van de inspecteurs, het volledige inspectierapport zullen we over enkele weken ontvangen en dan kunnen jullie dit online lezen.


Na het vorige bezoek van de inspecteurs (mei 2022) hebben we als team gewerkt aan het verder verbeteren van onze school. Zo hebben we hard gewerkt aan het beter zicht krijgen op de ontwikkeling van kinderen, het verbeteren van het pedagogisch-didactisch handelen en het opstellen van duidelijke doelen voor de schoolontwikkeling (kwaliteitszorg). De inspecteurs constateerden dat de leerkrachten pedagogisch heel veel weten over de kinderen en dat het didactische handelen voldoende is.


Ook uit het gesprek van de inspecteurs met de leerlingen en de ouders kwam eenzelfde beeld als wat de inspecteurs met de directeur en intern begeleider tijdens de klassenbezoeken hebben gezien.


Dit jaar zullen we ons o.a. verder gaan ontwikkelen in de didactische vaardigheden met betrekking tot onze nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte jr. We zullen tijdens lesbezoeken en in studiemiddagen de onderwijsbehoeften van de kinderen nog beter leren vertalen naar het didactisch handelen in de klas.


Wij hebben als school het bezoek van de inspectie als prettig en ondersteunend ervaren.


Hartelijke groet,

Horriah Nelissen


De MR en de GMR is op zoek naar nieuwe leden

Praat mee, help school verder en doe (meer) bestuurlijke ervaring op


De Medezeggenschap Raad (MR) heeft inspraak en adviesrecht en regelmatig contact met de schoolleiding. Als MR lid lees je o.a. mee met het jaarplan, het schoolplan, de begroting, de formatie. De MR van de Rudolf Steinerschool wordt gevormd door 4 leerkrachten en 4 ouders.


Op dit moment zijn dat:

Voor de oudergeleding:

 • Janneke Prein (DL) – wordt ook vacature, ouder in klas 5b, 3b en kleuterklas 2b
 • Stella Wildana (DL) – ouder in klas 3b
 • Carmen van Rumpt (EL) – ouder in klas klas 2a
 • Suzanne van Ham (EL) - ouder klas 1a en 3a

Voor de lerarengeleding:

 • Jeroen Westra (DL) - leerkracht klas 3b en 4b
 • Meeta Hiep (DL) – leerkracht kleuterklas 1b en voorzitter van de MR
 • Barbara (EL) – leerkracht kleuterklas
 • Francesca Weyens (EL) – leerkracht klas 6a
Bovendien vaardigt elke Ithaka school een leerkracht en ouder af naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van de overkoepelende stichting Ithaka. In de GMR praten vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders van de 14 scholen van Stichting Vrijescholen Ithaka mee over de bovenschoolse zaken en geven hierop advies en/of instemming richting Ithaka.


De afgevaardigden op dit moment zijn:

 • Ouder: vacature
 • Leerkracht: Daphne Arns

Voor meer informatie kijk op:

MR/GMR | Stichting Vrijescholen Ithaka in Noord-Holland (vsithaka.nl)Concreet zijn wij op zoek naar;

 • een MR lid uit de oudergeleding Duitslandlaan
 • een GMR lid uit de oudergeleding (Engelandlaan of Duitslandlaan)

Heb je interesse om toe te treden tot de (G)MR, of heb je vragen aan de MR, stuur een mail naar mr@rsschool.nlIdeeënbus

Daarnaast onderzoeken we, als MR thema’s ter bevordering van de gemeenschap waar wij als ouders en leerkrachten deel van uitmaken. We ontwikkelen daarvoor een ideeënbus voor beide locaties, die aan deze verbinding kan bijdragen. Onze werktitel voor dit project is: “Binnenste buiten”. Onze intentie voor 2024 is om regelmatig iets van ons te laten horen.

GMR

Samenvatting vergadering GMR van Stichting Vrijescholen Ithaka

Datum: maandag 4 december 2023

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Locatie: Stafbureau Ithaka, Haarlem

Voorzitter: Marcel Zonneveld (ouder VS Castricum)

Bereikbaar via e-mail: gmr.voorzitter@vsithaka.nl


Op de agenda van de GMR vergadering van maandag 4 december 2023 stond alleen de bespreking van de meerjarenbegroting van de stichting Ithaka. De auditcommissie (financiële

werkgroep) vanuit de GMR heeft intensief overleg gehad met de medewerker Finance en van

het stafbureau en de bestuurder. Vanuit daar is een advies geschreven voor de Raad van Toezicht. In de begroting zijn de cijfers van Vrijeschool Amersfoort ook al meegenomen, aangezien de fusie per 1 januari 2024 ingaat.

In de vergadering geven de auditcommissie, de bestuurder en medewerker Finance uitleg

over de totstandkoming van de meerjarenbegroting 2024 – 2027. Voor 2024-2025 is een sluitende begroting, 2026-2027 heeft een klein negatief resultaat.

De auditcommissie is zeer positief over het proces hoe de begroting tot stand is gekomen en

geeft een positief advies mee aan de Raad van Toezicht.

Winter (kleuters)

Rond 21 december, als de zon het sterrenbeeld van de steenbok binnengaat, valt de winterzonnewende. Daarmee begint volgens de kalender de winter. De zon heeft haar diepste punt bereikt en de dagen worden langzaam maar zeker weer korter. De aarde heeft alle levenskrachten weer teruggetrokken en ziet er uiterlijk levenloos en kaal uit. Als het vriest, geeft de anders zo zachte grond onder onze voeten niet meer mee. De wereld houdt als het ware haar adem in.

Koning Winter is duidelijk aan het werk. De lucht is helder en fris. Sneeuwvlokken dwarrelen als kristallen sterretjes omlaag.  Van half december tot begin maart kan hij zijn gang gaan. Hij laat het vriezen en sneeuwen zoveel hij wil en de kinderen genieten van alle speelmogelijkheden die de winter met zich meebrengt. De dunne ijs-vliesjes die op de plassen liggen; het maakt een heerlijk krakend geluid als je erop gaat staan. Ze genieten van de sneeuw en rijden sleetje, schaatsen, maken sneeuwpoppen en gooien sneeuwballen: winterpret!

Door het veranderende klimaat hebben we in de wintertijd niet altijd meer zulke winters als vroeger. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen de verschillende seizoenen mee beleven maken we in deze weken tijd voor het ochtendspel van “Olle's skitocht”! Olle heeft van zijn vader en moeder nieuwe ski’s gekregen en beleeft tijdens zijn eerste skitocht allerlei avonturen. Hij ontmoet koning Winter in zijn paleis.

We maken sneeuwpoppen van wol, sneeuwtransparantjes en de oudste kinderen maken hun eigen vogelhuisje.

Maria Lichtmis (kleuters)

Op 2 februari is het Maria Lichtmis, het is het feest van het steeds sterker wordende licht, de natuur ontwaakt weer.


Het sluit een periode af van twee maal veertig dagen: Van het Sint Maartenfeest tot aan het Kerstfeest en 40 dagen ná Kerstmis. 


Het grondmotief van dit oeroude feest is dat Moeder Aarde het nieuwe licht opdraagt aan de schepping zelf.  De aarde die ons voedt, die ons leven schenkt, die ons behoedt. De aarde die ons draagt en waar wij zorg voor hebben te dragen.


Met de kinderen vieren we Maria Lichtmis door alle oude kaarsresten om te smelten en in halve walnootdoppen te schenken. De ‘notendop kaarsjes’ steken we één voor één aan en laten we drijven in een schaal met water. Ondertussen zingen we alle liedjes vanaf Sint Maarten tot Drie koningen nogmaals. Zo sluiten we de  lichtfeesten van de afgelopen herfst en winter.

"Monnikenwerk" in klas 5

Schaatsen klas 1 t/m 6

Woensdag 28 februari gaan klassen 1 t/m 6 weer schaatsen bij de IJsbaan Haarlem!Wij zullen deze dag rond 08:45 vertrekken en voor 13:00 weer terug zijn op school.

Binnenkort volgt via Klasbord per klas een bericht met meer informatie over o.a. de schaatsverhuur, kleding en intekenverzoeken voor vervoer.


Wij hebben er zin in!


Broertjes en zusjes aanmelden


In Haarlem geldt een centrale aanmeldingsbeleid voor kinderen die nog vier jaar moeten worden en voor het eerst naar de basisschool gaan. Ook wanneer de grote broers en zussen al bij ons naar school gaan, dienen de ouders de kinderen via de gemeente aan te

melden. De broertjes en zusjes hebben voorrang in de loting.


Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021 hebben rond 1 november vorig jaar brochure en het aanmeldformulier van de gemeente ontvangen.


Willen ouders eraan denken om het gemeentelijke aanmeldformulier zo snel mogelijk bij de administratie ingeleverd wordt? Zo hebben we alle broertjes en zusjes in beeld voor het schooljaar 2024-2025 en kunnen we zorgen voor voldoende plek voor alle kinderen.


Schoolvakanties 2023-2024

Voorjaarsvakantie: za 17 febr t/m ma 26 febr

Paasweekend: vrij 29 mrt t/m di 2 april

Meivakantie: za 27 april t/m zo 12 mei (incl hemelvaart)

Pinksterweekend: za 18 mei t/m ma 20 mei

Zomervakantie: za 20 juli t/m zo 1 sept


Studiedagen 2023-2024

Maandag 26 febr aansluitend aan de voorjaarsvakantie

Dinsdag 2 april aansluitend aan het paasweekend

Maandag 1 juli

Dinsdag 2 juli


Vrije middagen 2023-2024 les tot 13:00u

Vrijdag 16 februari Verkleedfeest

Donderdag 28 maart Paasviering

Vrijdag 26 april Sportdag

Vrijdag 17 mei Pinksterfeest

Vrijdag 31 mei Personeelsuitje

Maandag 24 juni Sint Jansfeest

Donderdag 18 juli laatste schooldag kleuters

Vrijdag 19 juli laatste schooldag klas 1 t/m 6 kinderen zijn om 11:00u uit


Schoolpresentatie 2023-2024

Dinsdag 12 maart schoolpresentatie inloop 8:30u start 8:45u


Klassenouder overleg met schoolleiding

Donderdag 30 mei 8:30u—9:30u lerarenkamer